Pomogę Ci stworzyć
organizację sterowaną danymi

Dokonać
transformacji cyfrowej

Zaprojektować rozwiązania
Business Intelligence

Zobacz jak mogę Ci pomóc

Konrad Kulig

Konsultant Business Intelligence

Brief

Jestem konsultantem Business Intelligence specjalizującym się w transformacji cyfrowej. Zajmuję się optymalizacją procesów biznesowych i wykorzystywaniem danych do wspierania decyzji.

W swojej karierze wdrażałem Data Driven Company, tworzyłem systemy Business Intelligence dla globalnych korporacji, a także wspierałem cyfrową transformację firm. Mam doświadczenie w zarządzaniu zespołami i w tworzeniu produktów.

Pomagam firmom w szybko zmieniającym się otoczeniu. Wykorzystuję podejście holistyczne obejmujące firmę od punktów styku z klientem, przez infrastrukturę IT, aż po kulturę organizacyjną.

Na blogu dzielę się swoim doświadczeniem i poruszam tematy przydatne przy procesach transformacji cyfrowej.

Projekty

1

Transformacja cyfrowa

Transformacji cyfrowa firmy mająca na celu większe zorientowanie na klienta i podniesienie efektywności organizacji. Stworzenie systemu Business Intelligence wspierającego proces przemiany.

Zwiększenie innowacyjności i optymalizacja bieżących procesów. Stworzenie mapy potrzeb i planu rozwoju. Propagowanie self-service BI w organizacji i stworzenie corporate BI.

Zwiększenie znaczenia danych podczas podejmowania decyzji i tworzenie wielosystemowych analiz.

Tworzenie programów szkoleniowych i kultury zorientowanej na dane.

2

Tworzenie działu Business Intelligence

Audyt po nieudanym wdrożeniu oprogramowania Business Intelligence. Stworzenie planu naprawczego, analiza ryzyk, definiowanie potrzeb biznesowych. Wyznaczenie kluczowych obszarów do poprawy.

Przejęcie zadań od dostawcy i tworzenie nowego działu Business Intelligence.

Konsolidacja narzędzi i systemów raportowych. Definicji KPlów dla wszystkich kluczowych departamentów i włączenie ich do platformy. Stworzenie wytycznych dotyczących projektowania raportów i ujednolicenie bieżących.

Stworzenia procesów wspierającyh podejście zorientowane na dane i automatyzacja kluczowych procesów biznesowych.

3

Zarządzanie produktami

Zarządzanie produktami przez cały cykl życia. Budowanie MVP, tworzenie nowych systemów i migrowanie rozwiązań.

Tworzenie propozycji wartości dla różnych segmentów odbiorców.

Współpraca z dostawcami i działem utrzymania.

Momitoring i realizacja ROI oraz innych kluczowych wskaźników. Product market fit.

Edukacja

 

 

 

 

Klienci

Data Driven Company

Data Driven Company to firma wykorzystująca dane do podejmowania decyzji biznesowych.

Business Intelligence to coś więcej niż tylko zbiór oprogramowania i narzędzi wizualizacji danych. Wartość dodana pochodzi od procesów dostarczania potrzebnej wiedzy do użytkowników końcowych, odpowiedniego jej wykorzystania i wspierania procesów decyzyjnych. Oznacza to że bez odpowiednich procesów i ludzi, narządzia są niewiele warte. Data driven company to metoda organizacji pracy i kultura firmy.

Celem transformacji jest powtarzalny proces zamiany danych na informacje. Należy pamiętać że mają one tylko wartość jeżeli istnieją procesy wspierające jej efektywne wykorzystanie. To oznacza że biznes musi współpracować z działem IT i BI

Jak stać się organizacją sterowaną danymi?

Istnieje wiele poziomów rozwoju organizacji zorientowanych na dane. Jednym z przykładowych podziałów zaawansowania, jest ten zaproponowany przez Microsoft:

  • What happend? – Predefiniowane raporty zapewniające odpowiedzi na pytanie co się wydarzyło w organizacji, pokazujące mierzone procesy, wraz z kontekstem ich wystąpienia. To także zdefiniowane, zarządzanie i wizualizacji KPI na poziomie osobowym, działowym i globalnym.
  • Why did it happen? – Bardziej szczegółowe raporty umożliwiające porównanie różnych procesów biznesowych. Narzędzia analityczne do samodzielnej eksploracji danych.
  • What might happen? – Metody statystyczne, data mining, predykcja pozwalające rozważyć wpływ różnych decyzji i procesów na przyszłe wyniki.
  • What should I do (recommendation)? – Porównanie różnych wyników planowania, predykcji, modeli, decyzji.
  • What should I do (automation)? – Automatyzacja wybranych procesów i decyzji biznesowych.

Każdy proces transformacyjny zaczyna się od pierwszego kroku. Tylko skuteczna strategia umożliwia osiągnięcie zakładanych celów.

O procesie transformacji i wdrażaniu kultury zorientowanej na dane piszę na blogu.

Kontakt

Jako cybernetyk wykorzystuję holistyczne podejście i wiedzę z różnych dziedzin do wspierania transformacji. Dzięki synergii różnych nauk i doświadczeniu skupiam się na całym procesie zmiany.

Uskuteczniam zdrowy styl życia i podchodzę do swojego organizmu, jak i do pracy, holistycznie. W czasie wolnym trenuję kulturystykę amatorską oraz Hathajogę (Asana i Pranajama).

Masz pytania? – Z chęcią na nie odpowiem.
Współpracuję w pełnym wymiarze godzinowym  i zadaniowo.

Obecnie mieszkam w Warszawie.