Pomogę Ci stworzyć
organizację sterowaną danymi

Dokonać
transformacji cyfrowej

Zaprojektować rozwiązania
Business Intelligence

Zobacz jak mogę Ci pomóc

Konrad Kulig

Konsultant Business Intelligence

Brief

Jestem konsultantem Business Intelligence specjalizującym się w transformacji cyfrowej. Zajmuję się optymalizacją procesów biznesowych i wykorzystywaniem danych do wspierania decyzji.

W swojej karierze wdrażałem Data Driven Company, tworzyłem systemy Business Intelligence dla globalnych korporacji, a także wspierałem cyfrową transformację firm. Mam doświadczenie w zarządzaniu zespołami i w tworzeniu produktów.

Pomagam firmom w szybko zmieniającym się otoczeniu. Wykorzystuję podejście holistyczne obejmujące firmę od punktów styku z klientem, przez infrastrukturę IT, aż po kulturę organizacyjną.

Na blogu dzielę się swoim doświadczeniem i poruszam tematy przydatne przy procesach transformacji cyfrowej.

Obszary

1

Transformacja cyfrowa

Transformacje firm w organizacje sterowane danymi (Data Driven Company).

Wdrażenie rozwiązań w strukturach tradycyjnych, macierzowych i sieciowych.

Tworzenie programów szkoleniowych i kultury zorientowanej na dane.

Zarządzanie projektami w oparciu metodologię Scrum, Kanban i Waterfall.

Doświadczenie w branży finansowej i retail.

2

Business Intelligence

Audyty modelu utrzymania, architektury, efektywności wsparcia procesów decyzyjnych i TCO systemów Business Intelligence.

Tworzenie i rozwój działu Business Intelligence. Selekcja i zarządzanie zespołami.

Współpraca z dostawcami od momentu pozyskania (RFI, RFP, RFQ) do zakończenia projektu.

Praktyczna znajmość narzędzi Business Intelligence, w szczególności Microsoftu.

Realizacja kilkunastu projektów w skali kraju, EMEA i globalnych.

3

Zarządzanie produktami

Zarządzanie produktami przez cały cykl życia. Budowanie MVP, tworzenie nowych systemów i migrowanie rozwiązań.

Tworzenie produktów w oparciu o metodologie PMTK, Pragmatic Marketing Framework oraz Roman Product Management Framework.

Zarządzanie inżynierią wymagań, Value Marketing Model, Product Market Fit.

Momitoring produktu przed cały cykl życia. Analiza ROI.

Tworzenie produktów w startupie i korporacjach.

Edukacja

 

 

 

 

Pracowałem z

Data Driven Company

Data Driven Company to firma wykorzystująca dane do podejmowania decyzji biznesowych.

Business Intelligence to coś więcej niż tylko zbiór oprogramowania i narzędzi wizualizacji danych. Wartość dodana pochodzi od procesów dostarczania potrzebnej wiedzy do użytkowników końcowych, odpowiedniego jej wykorzystania i wspierania procesów decyzyjnych. Oznacza to że bez odpowiednich procesów i ludzi, narządzia są niewiele warte. Data driven company to metoda organizacji pracy i kultura firmy.

Celem transformacji jest powtarzalny proces zamiany danych na informacje. Należy pamiętać że mają one tylko wartość jeżeli istnieją procesy wspierające jej efektywne wykorzystanie. To oznacza że biznes musi współpracować z działem IT i BI

Jak stać się organizacją sterowaną danymi?

Istnieje wiele poziomów rozwoju organizacji zorientowanych na dane. Jednym z przykładowych podziałów zaawansowania, jest ten zaproponowany przez Microsoft:

  • What happend? – Predefiniowane raporty zapewniające odpowiedzi na pytanie co się wydarzyło w organizacji, pokazujące mierzone procesy, wraz z kontekstem ich wystąpienia. To także zdefiniowane, zarządzanie i wizualizacji KPI na poziomie osobowym, działowym i globalnym.
  • Why did it happen? – Bardziej szczegółowe raporty umożliwiające porównanie różnych procesów biznesowych. Narzędzia analityczne do samodzielnej eksploracji danych.
  • What might happen? – Metody statystyczne, data mining, predykcja pozwalające rozważyć wpływ różnych decyzji i procesów na przyszłe wyniki.
  • What should I do (recommendation)? – Porównanie różnych wyników planowania, predykcji, modeli, decyzji.
  • What should I do (automation)? – Automatyzacja wybranych procesów i decyzji biznesowych.

Każdy proces transformacyjny zaczyna się od pierwszego kroku. Tylko skuteczna strategia umożliwia osiągnięcie zakładanych celów.

O procesie transformacji i wdrażaniu kultury zorientowanej na dane piszę na blogu.

Kontakt

Masz pytania? – Z chęcią na nie odpowiem.
Współpracuję w pełnym wymiarze godzinowym  i zadaniowo.

Obecnie mieszkam w Warszawie.