Początki Business Intelligence

Ostatnimi czasy widzimy wzrost zainteresowania wśród firm oprogramowaniem klasy Business Intelligence, co widać m.in. w raportach Gartnera[1]. Warto sobie zadać w tym kontekście pytanie o przyczynę powstania oprogramowania wspierającego decyzję.

Decyzje mogą być podejmowane w oparciu o dane lub intuicję. Przez dane rozumiemy tu możliwość ilościowego porównani dwóch lub więcej przypadków (gdy mamy jedną możliwość możemy co najwięcej mówić o akceptacji, a nie wyborze). Intuicja z kolei bazuje na naszym doświadczeniu, w oparciu o które podejmujemy decyzje. Jednym słowem korzystamy tu z wiedzy o poprzednich zdarzeniach.

Podział też może wydawać się rozłączny, jednak jest tylko iluzoryczny. Intuicja to nic innego jak opieranie się na danych z przeszłości, najczęściej w sposób nieuporządkowany i jakościowy. Nasze doświadczenia są tylko sumą interpretacji[2] zdarzeń z przeszłości, co uniemożliwa ich obiektywną i dokładną ocenę. Nie oznacza to jednak że wykorzystanie intuicji przy podejmowaniu decyzji jest błędne i nie powinno mieć miejsce. Bardzo często nie mamy podanych  danych explicite, stąd jest to jedyna możliwość.

Na podstawie powyższego można stwierdzić że naszym celem powinno być zmniejszanie roli wpływu intuicji kosztem analizy danych. Oczywiście do tego konieczne jest oprogramowanie, którego głównym celem jest integracja, analiza i dystrybucja danych. Początkowo systemy te były znane jako Decision Support System. Nazwa Business Intelligence pojawiła się dopiero w latach 90-tych, niemniej funkcja pozostałą ta sama. Pomaga podejmować decyzje.

 

Co dalej?

W tym blogu będę publikował teksty z szeroko rozumianego tematy Business Intelligence. Będę się jednak starał nie skupiać na stronie technicznej, z którą większość osób utożsamia BI. Będzie o psychologii, o zarządzaniu, o cybernetyce, a także o rzeczach które wydaje się nie powiązane z Business Intelligence.

Poszczęgólne wpisy będą zaproszeniem do podróży w świat cyfrowej transformacji i będą stanowiły swoisty przewodnik.


[1] https://www.gartner.com/smarterwithgartner/2017-ceo-survey-infographic/

[2] Nie przechowujemy wiernego zapisy przeszłości a tylko naszą interpretacje zdarzeń. Nasza pamięć jest więc niestała, a w dodatku ulotna.

← Powrót do bloga