W poprzednim poście pisałem o tym, skąd wzięło się zainteresowanie Business Intelligence. Dziś postaram się zdefiniować to pojęcie i wyjaśnić dlaczego jest ono znacznie szersze niż oprogramowanie i infrastruktura.

 

Czym jest transformacja cyfrowa?

Najprościej zdefiniować Business Intelligence jako proces przekształcania danych na informacje, a tych z kolei na wiedzę, która jest wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji[1] za pomocą technologii.  Ilustruje to poniższy schemat:

 

 

Definicje poszczególnych etapów procesu pomogą lepiej zrozumieć sam schemat, jak i cały proces.

 

Dane

Są to zapisy stanów[2] obiektów charakteryzowane przez wielkości fizyczne. Dane same w sobie nie niosą żadnej informacji z powodu braku kontekstu.

 

Informacje

Są to relacje między danymi, gdyż pojedyncza dana nie niesie żadnej informacji, do czasu gdy ją z czymś porównamy (brak odniesienie, wzorca, jednostki).

Zmierzony obiekt ma długość 1 m. W celu uzyskania informacji z tego zdania musimy znać definicję metra. Sama długość jest daną. Wyrażenie jej w znanej jednostce niesie już informację, np. możliwość porównania wielkości fizycznej.

 

Wiedza

To uporządkowany i ustrukturyzowany zbiór informacji, na podstawie którego można wyciągać wnioski (informacje).

Wiedzą może być zbiór często używanych miar.

 

Decyzja

Jest to jeden z elementów procesu sterowania (w naszym przypadku jest to proces decyzyjny), polegający na wyborze wariantu, na podstawie ustalonych kryteriów. Innymi słowy, jest to zmiana stanu (właściwości) danego układu, tudzież obiektu.

Decyzją może być ścięcie obiektu, a tym samym zmiana jego właściwości (długości).

Transformacje pomiędzy poszczególnymi obiektami definiujemy jako:

 

1

Organizacja wybranych danych celem uzyskania zbioru informacji. Wyróżniamy tutaj dwie możliwości: hurtownie i wirtualizacje danych.

Z pierwszym pojęciem są blisko związane dwa kolejne: Extract Transform Load i Extract Load Transform, czyli różne podejścia do ustrykturyzowania i transformacji danych[3]. Obie metody służą do ich integracji w jeden system, nazywany hurtownią danych.

Wirtualizacja jest nowszą metodą pozyskania danych z różnych systemów, zapewniającą do nich dostęp bez wykorzystania powyższych transformacji. Są one dostępny u źródła, bez potrzeby tworzenia hurtowni danych. Obie możliwości mają swoje zalety i wady, więc decyzja o ich wykorzystaniu powinna być każdorazowo poprzedzona analizą.

 

2

Analiza informacji, czyli proces tworzenia wiedzy. Literalnie pojęcie to definiujemy jako rozkład na składniki, celem wyodrębnienia szukanych rzeczy. Wiedza tworzona jest w procesie rozumowania[4] które ma dwa podejścia: indukcyjne (redukcyjne) i dedukcyjne.

Dedukcja polega na wyciągnięciu wniosków na podstawie założonych wcześniej przesłanek. Nie wymaga tworzenia nowych twierdzeń i wniosków. Jeżeli jest przeprowadzana poprawnie i przesłanki nie są fałszywe, to wnioski będą zawsze poprawne.

Sprzedaż w całej sieci wyniosła x.

Oddział A odpowiedzialny jest za 25% wypracowanego wyniku.

Sprzedaż oddziału A wyniosła 0,25x.

 

Przeciwieństwem dedukcji jest indukcja, czyli wnioskowanie od szczegółu do ogółu. Wnioski, jakie wyciągamy za jej pomocą, mogą okazać się błędne i zawsze polegają na prawdopodobieństwie. Tam więc gdzie myślenie dedukcyjne jest niemożliwe, stosujemy indukcję.

Sprzedaż w całej sieci wyniosła x.

Oddział A odpowiedzialny jest za 25% wypracowanego wyniku.

Sprzedaż oddziału A wyniesie 0,25x w przyszłym roku z prawdopodobieństwem z.

 

3

Wykorzystanie wybranej wiedzy celem podjęcia decyzji lub automatyzacja. W pierwszym przypadku nasze wnioski muszą być odpowiednio zaprezentowane i dostarczone do osób decyzyjnych. W drugi decyzja jest podejmowana automatycznie bez udziału. Jest to ostatni etap tranformacji cyfrowej.

 

Powyższy schemat jest kluczowy do zrozumienia i efektywnego wykorzystania korzyści, jakie płyną z oprogramowanie klasy Business Intelligence. Nie jest to oczywiście jedyny podział, a subiektywna propozycja zamodelowania procesu. Tą korzyścią, do której będę namawiał na łamach niniejszego bloga, jest stworzenie organizacji sterowanej danymi (Data Driven Company), czyli finalnego efektu transformacji cyfrowej.

 


[1] Hierarchia DIKW pyramid zakłada, że czwartym elementem jest mądrość (wisdom), która została dodana do modelu w późniejszych latach. Dla naszych potrzeb lepiej sprawdza się decyzja rozumiana jako akt działania, szczególnie, że ta pierwsza nadal budzi sporo wątpliwości odnośnie obecności w strukturze.

[2] https://www.wikiwand.com/en/State-space_representation

[3] https://dzone.com/articles/etl-vs-elt-the-difference-is-in-the-how

[4] https://www.wikiwand.com/pl/Rozumowanie

← Powrót do bloga