Czym jest oprogramowanie Business Intelligence i jak za jego pomocą podejmować lepsze decyzje biznesowe?

Geneza Business Intelligence

Ostatnio wśród firm widzimy wzrost zainteresowania wykorzystaniem danych do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Widać to m.in. w raportach Gartnera, czy IDC[1], a także odpowiedziach kadry zarządzającej firm z listy Fortune 1000[2]. Wynika to głównie z coraz większej złożoności świata i niepewności z tym związanych[3]. Z tego powodu warto zadać sobie pytanie o przyczynę powstania oprogramowania wspierającego podejmowanie decyzji, a także o to jak przebiega proces decyzyjny.

Decyzje mogą być podejmowane na podstawie danych lub intuicji. Przez dane rozumiemy tu możliwość ilościowego porównani dwóch lub więcej przypadków (gdy mamy jedną możliwość możemy co najwięcej mówić o akceptacji, a nie o wyborze). Intuicja z kolei bazuje na naszym doświadczeniu, na podstawie którego podejmujemy decyzje. Jednym słowem korzystamy tu z wiedzy o poprzednich zdarzeniach. Zaproponowany podział jest wykorzystywany m.in. w stragicznym modelu rozwiązywaniu problemów stosowanym przez firmę Mc Kinsey, opisanym w książce The McKinsey Mind[4], z której pochodzi poniższa ilustracja:

 

Zaproponowany podział metod podejmowania decyzji też może wydawać się rozłączny, jednak tylko pozornie taki jest. Intuicja to nic innego jak opieranie się na danych z przeszłości, najczęściej w sposób nieuporządkowany i jakościowy (jest to proces podświadomy). Nasze doświadczenia są tylko sumą interpretacji przeszłych zdarzeń (nie przechowujemy wiernej kopii historycznych wydarzeń), co uniemożliwia ich obiektywną i dokładną ocenę. Nie oznacza to jednak, że wykorzystanie intuicji przy podejmowaniu decyzji jest błędne i nie powinno mieć miejsca. Bardzo często nie mamy podanych danych explicite, wtedy też nie pozostaje nam nic innego, jak podejmowanie decyzji na jej podstawie.

Z uwagi na powyższe naszym celem powinno być zmniejszanie roli intuicji na korzyść analizy danych, w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych[5]. Oczywiście do tego konieczne jest oprogramowanie, którego głównym celem jest integracja, analiza i dystrybucja danych. Początkowo systemy te znane były jako Decision Support System[6]. Nazwa Business Intelligence pojawiła się dopiero w latach 90., niemniej funkcja pozostała ta sama − pomoc w podejmowaniu decyzji.

Na blogu będę publikował teksty z szeroko rozumianego tematu Business Intelligence. Spróbuję jednak nie skupiać się jedynie na stronie technicznej, z którą większość osób utożsamia BI. Będzie o psychologii, o zarządzaniu, o cybernetyce, a także o rzeczach, które wydają się niepowiązane bezpośrednio z Business Intelligence, a są konieczne do podejmowania racjonalnych decyzji.

Stoimy u progu transformacji cyfrowej. Świat zmienia się na naszych oczach. Powstają nowe modele biznesowe i zmieniają się oczekiwania klientów. Pierwsze posty poświęcone będą rewolucji cyfrowej, która ma teraz miejsce. Czym jest, jak ją wykorzystać i jakie zmiany przyniesie w przyszłości? Zapraszam do czytania.

 


[1] http://www.gigabitmagazine.com/ai/digital-transformation-spending-hit-13tn-2018

[2] http://newvantage.com/wp-content/uploads/2018/01/Big-Data-Executive-Survey-2018-Findings-1.pdf

[3] https://home.kpmg.com/uk/en/home/insights/2017/05/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2017.html

[4] https://www.amazon.com/McKinsey-Mind-Understanding-Implementing-Problem-Solving/dp/0071374299

[5] https://webforms.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-becoming-an-analytics-driven-organization/%24FILE/ey-global-becoming-an-analytics-driven-organization.pdf

[6] System wspomagania decyzji

← Powrót do bloga